ULGA NA PRĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2023

Zgodnie z podpisaną 7 października Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku rząd zamroził ceny prądu w roku 2023 r. Oznacza to, że do ujętego w ustawie limitu 2,0 MWh na każde gospodarstwo domowe dostawca energii musi zastosować określone w ustawie ceny, nie wyższe niż w roku 2022.

 
 

⚠️Limit ten został jednak zwiększony do 2,6 MWh dla gospodarstw domowych, w których jeden z członków posiada ♿️:

  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia,
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 5 pkt 1, 1a i 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; dalej: Ustawa o rehabilitacji),
  • orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów (art. 62 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o rehabilitacji);
  • status osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 3 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji).

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć do dnia 30.06.2023 r. stosowne oświadczenie u dostawcy energii (lub, w przypadku posiadania dwóch odrębnych umów, dwa oświadczenie: u sprzedawcy i dystrybutora energii). Konieczne może być dostarczenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

⚠️Do jeszcze wyższego limitu – 3 MWh – zamrożono ceny energii dla rodzin wielodzietnych (posiadających troje i więcej dzieci) oraz rolników.