Prawa ojca dziecka

Dużym uproszczeniem jest pisanie o powyższych świadczeniach, urlopie rodzicielskim czy świadczeniu pielęgnacyjnym, w kontekście matki dziecka. Prawo do tych świadczeń przysługuje także ojcu, ale to częściej matki decydują się na korzystanie z niego. Jeśli tak jest rzeczywiście, warto wiedzieć, że ojcu dziecka, także przysługują pewne przywileje.

  • do ukończenia przez dziecko 2 roku życia ojciec może wykorzystać również tzw. urlop ojcowski w wymiarze 14 dni (do wykorzystania łącznie lub w dwóch 7-dniowych okresach).
  • gdy matka dziecka wymaga opieki po porodzie np. po cesarskim cięciu może on starać się o zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.

W każdym z tych przypadków należy zgłosić się do kadr w zakładzie pracy. Tam należy złożyć druk Z15-A lub Z15-B w zależności od sytuacji, zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty wskazane przez pracodawcę.  

Urlop ojcowski i nie tylko

Do ukończenia przez dziecko 2 roku życia ojciec może wykorzystać również tzw. urlop ojcowski w wymiarze 14 dni (do wykorzystania łącznie lub w dwóch 7-dniowych okresach). Gdy matka dziecka wymaga opieki po porodzie np. po cesarskim cięciu może on starać się o zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Do wniosku o zasiłek trzeba dołączyć zwolnienie, które może wystawić lekarz na oddziale położniczym, ginekolog prowadzący ciężę lub lekarz rodzinny.

W każdym z tych przypadków należy zgłosić się do kadr w zakładzie pracy. Tam należy złożyć druk Z15-A lub Z15-B w zależności od sytuacji, zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty wskazane przez pracodawcę.  

Zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka niepełnosprawnego

Według przepisów prawa, w czasie choroby dziecka w wieku do 2 lat, niezależnie od możliwości sprawowania nad nim opieki przez inne osoby, ojcu przysługuje zasiłek opiekuńczy (do 60 dni w roku). 
Posiadanie przez dziecka do lat 18 orzeczenia o niepełnosprawności, w którym uwzględniono łącznie pkt. 7 i 8 uprawnia jednak ojca dziecka do pobierania zasiłku opiekuńczego na dodatkowych zasadach:

  • w wymiarze do 60 dni w roku w sytuacji, gdy matka pobiera świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, ale jest chora, przebywa w szpitalu lub rodzi dziecko.
  • w wymiarze do 60 dni w roku w sytuacji, gdy dziecko niepełnosprawne jest chore. Zapis ten jest rozłączny z poprzednio opisaną sytuacją i przesłanka np. choroby nie musi być spełniona, a choroba dziecka niepełnosprawnego jest jedynym warunkiem uzyskania zasiłku. Niestety ten zapis pozostawia pole do interpretacji przez zakłady ubezpieczeń społecznych. Chodzi tu zwłaszcza o sytuację, w której to ojciec zdecydował się na pobyt z dzieckiem w szpitalu (a jest to niewątpliwie sytuacja choroby dziecka), mama zaś została w domu. ZUSy w tej sytuacji często próbują stosować opisany powyżej punkt ustawy. Przyznanie zasiłku zależy  wówczas od interpretacji i naszej determinacji w walce z urzędem.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy składa się w zakładzie pracy, w dziale kadr. Znów, w zależności od sytuacji dołącza się druk Z15-A lub Z15-B, druk L-4 oraz/lub odpowiednie zaświadczenie pobrane w sekretariacie szpitala.