O CO RODZIC MOŻE ZAPYTAĆ LEKARZA PO OPERACJI KARDIOCHIRURGICZNEJ DZIECKA?

„Stan stabilny”, „Stan ciężki”, „Bez zmian” – często tymi słowami lekarze informują o stanie dziecka po operacji kardiochirurgicznej. Jak rozmawiać, by dowiedzieć się więcej, zwłaszcza gdy w pierwszych dobach po operacji mamy ograniczoną możliwość wstępu na oddział?

Zadawać konkretne pytania, ale w sposób uprzejmy. Nerwy nie pomogą ani dziecku, ani nam, ani personelowi. (Pamiętajmy, że pytania zależą od stanu dziecka.). Dobra komunikacja z personelem medycznym jest bardzo ważna i pomoże nam, mimo ogromnego stresu i silnych emocji związanych z operacją naszego dziecka, obiektywnie ocenić sytuację.

O CO RODZIC MOŻE ZAPYTAĆ LEKARZA PO OPERACJI KARDIOCHIRURGICZNEJ DZIECKA?

„Stan stabilny”, „Stan ciężki”, „Bez zmian” – często tymi słowami lekarze informują o stanie dziecka po operacji kardiochirurgicznej. Jak rozmawiać, by dowiedzieć się więcej, zwłaszcza gdy w pierwszych dobach po operacji mamy ograniczoną możliwość wstępu na oddział?

Zadawać konkretne pytania, ale w sposób uprzejmy. Nerwy nie pomogą ani dziecku, ani nam, ani personelowi. (Pamiętajmy, że pytania zależą od stanu dziecka.). Dobra komunikacja z personelem medycznym jest bardzo ważna i pomoże nam, mimo ogromnego stresu i silnych emocji związanych z operacją naszego dziecka, obiektywnie ocenić sytuację.

 • czy mostek jest zamknięty (Jeśli nie – z jakiego powodu nie udało się tego zrobić i na kiedy jest planowana próba zamknięcia)
 • czy dziecko oddycha samodzielnie (Jeśli jest wentylowane sztucznie – czy udaje się zmniejszać parametry respiratora, w kolejnych dniach – kiedy planowana jest ekstubacja. Jeśli jest na własnym oddechu – czy oddech jest wydolny i czy badania gazometryczne są zadowalające)
 • czy dziecko nie gorączkuje (Jeśli tak – czy znana jest przyczyna)
 • czy parametry życiowe (saturacja, ciśnienie, tętno) są w normie dla danej wady i czy są stabilne (Jeśli nie to czy znana jest przyczyna i czy jest to związane z samą operacją czy z dodatkowymi powikłaniami np. infekcją)
 • jakie grupy leków dziecko ma podawane (np. antybiotyki, diuretyki, leki wspierające kurczliwość serca, leki sedacyjne) i czy jakieś leki zostały dodane lub odłączone, czy udaje się zmniejszyć ich przepływ
 • czy i w jakiej ilości dziecko przyjmuje pokarmy (doustnie lub sondą) i czy trawi podawane porcje
 • czy diureza (ilość oddanego moczu) jest utrzymana, a może dziecko potrzebuje leków moczopędnych (diuretyków) lub wymaga diurezy otrzewnowej
 • czy dziecko ma obrzęki
 • czy ilość płynu odprowadzanego z rany pooperacyjnej nie przekracza normy (płynu w opłucnych, płynu w osierdziu), czy konieczny jest dodatkowy drenaż, a może odwrotnie – dreny będą usunięte)
 • czy rana pooperacyjna dobrze się goi, czy są jakieś komplikacje, wysięki, krwawienie
 • jeśli dziecko zostało wybudzone to czy jest z nim kontakt słowno-logiczny (Jeśli tak, to czy można jakoś pomóc dziecku, przynieść ulubioną zabawkę, książkę itd.)
 • czy były robione lub są planowane badania krwi i czy wyniki są zadowalające
 • czy były robione lub są planowane badania obrazowe (RTG klatki piersiowej, echo serca, tomografia komputerowa etc.) lub dodatkowe konsultacje specjalistyczne
 • czy możemy w jakiś sposób pomóc w procesie leczenia i rekonwalescencji dziecka (np. coś przynieść).
 • czy mostek jest zamknięty (Jeśli nie – z jakiego powodu nie udało się tego zrobić i na kiedy jest planowana próba zamknięcia)
 • czy dziecko oddycha samodzielnie (Jeśli jest wentylowane sztucznie – czy udaje się zmniejszać parametry respiratora, w kolejnych dniach – kiedy planowana jest ekstubacja. Jeśli jest na własnym oddechu – czy oddech jest wydolny i czy badania gazometryczne są zadowalające)
 • czy dziecko nie gorączkuje (Jeśli tak – czy znana jest przyczyna)
 • czy parametry życiowe (saturacja, ciśnienie, tętno) są w normie dla danej wady i czy są stabilne (Jeśli nie to czy znana jest przyczyna i czy jest to związane z samą operacją czy z dodatkowymi powikłaniami np. infekcją)
 • jakie grupy leków dziecko ma podawane (np. antybiotyki, diuretyki, leki wspierające kurczliwość serca, leki sedacyjne) i czy jakieś leki zostały dodane lub odłączone, czy udaje się zmniejszyć ich przepływ
 • czy i w jakiej ilości dziecko przyjmuje pokarmy (doustnie lub sondą) i czy trawi podawane porcje
 • czy diureza (ilość oddanego moczu) jest utrzymana, a może dziecko potrzebuje leków moczopędnych (diuretyków) lub wymaga diurezy otrzewnowej
 • czy dziecko ma obrzęki
 • czy ilość płynu odprowadzanego z rany pooperacyjnej nie przekracza normy (płynu w opłucnych, płynu w osierdziu), czy konieczny jest dodatkowy drenaż, a może odwrotnie – dreny będą usunięte)
 • czy rana pooperacyjna dobrze się goi, czy są jakieś komplikacje, wysięki, krwawienie
 • jeśli dziecko zostało wybudzone to czy jest z nim kontakt słowno-logiczny (Jeśli tak, to czy można jakoś pomóc dziecku, przynieść ulubioną zabawkę, książkę itd.)
 • czy były robione lub są planowane badania krwi i czy wyniki są zadowalające
 • czy były robione lub są planowane badania obrazowe (RTG klatki piersiowej, echo serca, tomografia komputerowa etc.) lub dodatkowe konsultacje specjalistyczne
 • czy możemy w jakiś sposób pomóc w procesie leczenia i rekonwalescencji dziecka (np. coś przynieść).