GDZIE MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ?

WAŻNE‼️

‼️ Pierwsze wydanie kopii danej dokumentacji w formie ksera, skanu, nagrania na nośniku jest bezpłatne. (Zgodnie z art. 28 ust. 2a Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

‼️ Od momentu otrzymania pisma szpital powinien wydać dokumentację „bez zbędnej zwłoki”. Termin ten jest nieprecyzyjny, należy jednak przyjąć, że maksymalny czas na udostępnienie dokumentacji medycznej przez szpital powinien trwać nie dłużej niż miesiąc (zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)

‼️ Wewnętrzne przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji nie mogą być sprzeczne z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która opisuje te zasady w rozdziale 7.

Wniosek do pobrania tu:  https://www.iczmp.edu.pl/2021/12/29/dokumentacja-medyczna-zasady-udostepniania/?fbclid=IwAR2BxSOUINU3u0Q3uDtiy1mti3-V1zhv72dT-U9OjbmdcT15kYLNGrhf6EE

Należy złożyć / wysłać na adres:
Dział Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Mail do DSUMiS: biuro68@iczmp.edu.pl

https://gczd.katowice.pl/dla-pacjenta/dokumentacja-medyczna/?fbclid=IwAR2OOrXb8jNz9db0IchHFTeET0OzLQXQ6s7sgw8swbLRH_C-LhHRvFaoskw

https://www.sccs.pl/dostep-do-dokumentacji-medycznej?fbclid=IwAR1IIVEtgHZZm32Q8IzlCA8KXqwje9BBISaKeP4cVAnlRp2oJipdJ-6fkAY

 https://copernicus.gda.pl/abc-pacjenta/udostepnienie-dokumentacji-medycznej?fbclid=IwAR1WzTEIQoWvXp04d2Uw0-lqfRgOXBS0l8Wvaa9VXteuYZtRtiqKzjRr_RI