ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI -
JAK POMAGA?

Choć często trudno rodzicom o tym myśleć, to warto złożyć wniosek o Orzeczenie o Niepełnosprawności dla dziecka z ciężką WWS. Od jego posiadania zależy wiele przywilejów tak dla dziecka, jak i rodzica-opiekuna. Orzeczenie o niepełnosprawności umożliwia staranie się m.in. o:
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • dodatkowy wymiar urlopu wychowawczego,
 • objęcie opieką fundacji (i założenie subkonta),
 • objęcie opieką hospicjum domowego,
 • w przypadku braku zaświadczenia „Za życiem” uprawnia do korzystania z zapisanych w ustawie przywilejów.

Orzeczenie o niepełnosprawności – jak pomaga?

Choć często trudno rodzicom o tym myśleć, to warto złożyć wniosek o Orzeczenie o Niepełnosprawności dla dziecka z ciężką WWS. Od jego posiadania zależy wiele przywilejów tak dla dziecka, jak i rodzica-opiekuna.
Orzeczenie o niepełnosprawności umożliwia staranie się m.in. o:

 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • dodatkowy wymiar urlopu wychowawczego,
 • objęcie opieką fundacji (i założenie subkonta),
 • objęcie opieką hospicjum domowego,
 • w przypadku braku zaświadczenia „Za życiem” uprawnia do korzystania z zapisanych w ustawie przywilejów.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I JAKIE DOKUMENTY DOŁĄCZYĆ?

Wniosek o wydanie Orzeczenia o Niepełnosprawności składa się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, odpowiadającym miejscu zamieszkania (to organ powiatowy, najczęściej ma siedzibę przy starostwie). Wniosek wypełnia lekarz – pediatra lub kardiolog. Lepiej jednak, zwłaszcza gdy jest to nasz pierwszy wniosek, by wypełnił go specjalista – kardiolog, który zna wnikliwie sytuację medyczną dziecka. Wniosek można złożyć nawet krótko po urodzeniu dziecka. Dołącza się do niego posiadaną dokumentację medyczną oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty. O dokumentację warto zatroszczyć się jeszcze w czasie pobytu dziecka w szpitalu, zwłaszcza jeśli jest on odległy od naszego miejsca zamieszkania. Oprócz wypisu mogą się przydać np. protokoły zabiegów czy operacji. 

JAKIE PRZYWILEJE DAJE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Odbierając orzeczenie warto zwrócić uwagę, jakie punkty zostały oznaczone jako „wymaga” lub „dotyczy”. 

Posiadanie orzeczenia z uwzględnionymi w tym zapisie łącznie pkt. 7 „konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji” i 8 „konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji” umożliwia rodzicowi staranie się o :

 • świadczenie pielęgnacyjne (w przypadku konieczności rezygnacji z pracy lub braku możliwości podjęcia zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem) w wysokości 1971 zł oraz
 • zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł

Ten ostatni można uzyskać także zawsze w przypadku, gdy Zespół zdecydował się zaliczyć dziecko do grona osób niepełnosprawnych, niezależnie od zaznaczonych w orzeczeniu punktów. Rodzic może pobierać zasiłek pielęgnacyjny i pracować zawodowo.

Orzeczenie wydawane jest czasowo, dla dzieci z reguły na krótki okres np. 2 lat. Aby starać się o nie ponownie, należy złożyć nowy wniosek z uwzględnieniem nowych wypisów, zaświadczeń lekarskich i opinii. Aby zachować prawo do ciągłości świadczenia wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed końcem orzeczenia

Niektórzy pracownicy Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności uznają za bezzasadne przyznawanie orzeczeń dzieciom poniżej 1 roku życia, twierdząc, iż dziecko takie zawsze wymaga stałej opieki. To błąd, bo opieka nad dzieckiem z wws wygląda zdecydowanie inaczej niż nad zdrowym. Jest trudniejsza, wymaga uważności, podawania leków, prowadzenia bilansu, pomiarów, wizyt u specjalistów i rehabilitacji. Jeśli treść orzeczenia budzi nasze wątpliwości możemy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenie, odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w ostateczności do sądu.