PRAWO DO LECZENIA WEDŁUG AKTUALNEGO STANU WIEDZY MEDYCZNEJ

Pod tym pojęciem kryje się prawo pacjenta do otrzymania świadczenia zdrowotnego: na odpowiednim poziomie,

  • z należytą starannością,

  • w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym,

  • z zachowaniem zasad etyki zawodowej określonej przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

W razie wątpliwości co do przyjętego kierunku leczenia, pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy jeśli mamy do czynienia z pacjentem małoletnim) ma prawo domagania się zwołania przez lekarza prowadzącego konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia przez niego opinii innego lekarza. Zarówno żądanie zwołania konsylium jak i odmowę jego zwołania wpisuje się do dokumentacji medycznej.

Tyle żargonu.

Jakie to jednak ma znaczenie w przypadku chorego dziecka i dlaczego właśnie leczenie w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną ma tak kluczowe znaczenie?

W każdej dziedzinie medycyny, w tym także w pediatrii czy kardiochirurgii dziecięcej nieustannie prowadzone są badania naukowe. Co pewien czas pojawiają się przełomowe odkrycia, usprawniające proces leczenia małych pacjentów. Dla dziecka chorego kluczowe znaczenie ma także obecność opiekuna prawnego (zarówno mamy jak i taty na równych zasadach), co daje mu poczucie bezpieczeństwa i przyspiesza rekonwalescencję.

Autor: Małgorzata Mielczarek