Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsza potrzebą dziecka tuż po:

  • jedzeniu,

  • piciu,

  • oddychaniu,

  • śnie.

Bez niego dzieci nie są w stanie budować relacji, odnajdywać się w społeczeństwie, rozwijać swoich umiejętności.

Poczucie bezpieczeństwa jest szczególnie potrzebne, kiedy dziecko czuje się słabsze, chore, zagrożone – właśnie tak, jak podczas pobytu w szpitalu.

Dlatego walczymy, o obecność rodzica w trakcie hospitalizacji dziecka. Szczególnie w czasie pandemii, także na oddziałach intensywnej opieki.