HOLTER EKG

Badanie metodą Holtera może służyć zarówno ocenie ciśnienia pacjenta (holter ciśnień), jak i ocenie pracy elektrycznej czy raczej elektrokardiograficznej serca (holter EKG). Konieczność przeprowadzenia jednego lub drugiego badania stwierdza lekarz w oparciu o stan zdrowia, objawy, rodzaj wady. W przypadku dzieci z WWS holter EKG jest jednym z podstawowych badań nieinwazyjnych.

Holter zakłada się z reguły na 24 h, choć czas ten może być inny. Do klatki piersiowej dziecka podłącza się najczęściej 3-6 elektrod (czasem więcej, w zależności od rodzaju sprzętu), które rejestrują pracę serca i zapisują ją na urządzeniu, przypinanym do paska lub wieszanym na ramieniu. Holter EKG pozwala wykryć wszelkiego typu zaburzenia rytmu: tachykardie, bradykardie, częstoskurcze i dodatkowe pobudzenia, a także zaburzenia przewodzenia lub epizody niedokrwienia. Pomaga określić ich rodzaj, ilość oraz związek z aktywnością pacjenta (dzień, noc, wysiłek, stres).

PRZYGOTOWANIE
Do badania nie trzeba się przygotowywać w szczególny sposób, ale nie należy smarować skóry przed założeniem elektrod kremem czy balsamem. Nie należy odstawiać dotychczasowych leków. Badanie jest bezbolesne, ale elektrody mogą przeszkadzać małemu pacjentowi. W przypadku ich odklejenia należy zapisać (zapamiętać) godzinę i elektrody podłączyć w ten sam sposób.
Zaleca się ubrać dziecku luźne i wygodne ubranie, chyba że mamy uzasadnione podejrzenie odklejenia się elektrod, wówczas lepiej sprawdzi się opięta, przylegająca koszulka.
 
PRZEBIEG BADANIA
Badanie jest zupełnie bezbolesne. Pacjent w czasie badania (gdy ma założony holter) powinien funkcjonować normalnie i nie unikać dotychczasowych aktywności (chyba że lekarz zalecił inaczej), wówczas wynik będzie miarodajny. Problem może sprawić kąpiel – należy unikać zamoczenia elektrod, jak i urządzenia, ograniczenie kontaktu z wodą jest wskazane.
Niektóre urządzenia mogą zaburzać pracę holtera, zaleca się więc ograniczenie używania przez pacjenta np. telefonu, tabletu, komputera.
 
USUWANIE ELEKTROD
Jest wiele typów elektrod, ich odklejenia może być nieprzyjemne. Warto użyć oliwki, preparatu StickOff lub nafty kosmetycznej. Ślady kleju można usunąć tymi samymi preparatami. Zdarzają się też podrażnienia i uczulenia. Jeśli stosowane dotychczas balsamy ich nie redukują, warto zasięgnąć porady lekarza.
 
OCENA WYNIKÓW
Oceną wyników zajmuje się kardiolog z pracowni holterowskiej. Do oceny służy program komputerowy, który analizuje dane. Przegląda je jednak także lekarz, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: objawy, rodzaj schorzenia (wady), przebieg leczenia, przyjmowane leki i, w razie wykrycia nieprawidłowości, może zlecić dodatkowe badania lub wdrożyć leczenie.
 
GDZIE ZAŁOŻYĆ?
Badanie jest często wykonywane w czasie pobytu na oddziale. Holter można założyć także w poradni kardiologicznej – jeśli mamy blisko – i na drugi dzień udać się na jego zdjęcie. Istnieje także możliwość zamówienia urządzenia do domu, samodzielnego założenia dziecku, odesłania go i otrzymania wyniku on-line. To bardzo wygodna opcja zwłaszcza dla dzieci, które nie przepadają za gabinetami lekarskimi lub mają do nich daleko.