REFUNDACJA LECZENIA ZAGRANICZNEGO

 

Zawsze zachęcamy naszych podopiecznych z ciężkimi wadami serca, którzy chcą podjąć leczenie za granicą, by starali się o jego refundację przez NFZ. O refundację leczenia zagranicznego można starać się, gdy:

 • leczenie lub badanie diagnostyczne nie może zostać przeprowadzone w kraju,

 • leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, czyli znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych,

 • leczenie jest niezbędne dla poprawy stanu zdrowia lub ratowania życia pacjenta.

SKĄD POBRAĆ WNIOSEK?

Wniosek można pobrać ze strony NFZ, ale dla ułatwienia umieściliśmy go także TUTAJ.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

✔️ Wniosek w części III wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego o właściwej specjalizacji mający tytuł: doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego nauk medycznych lub profesora. W przypadku operacji kardiochirurgicznej musi być to lekarz-KARDIOCHIRURG (nie kardiolog)
✔️ Wniosek, jak i wszystkie załączniki muszą być w języku polskim (tłumaczenie nie musi być przysięgłe)
 

JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

 • w części I.B należy zaznaczyć dwa pierwsze pola (1.1 i 1.2). Można zaznaczyć także ostatnie pole 1.3, ale opinia konsultanta wojewódzkiego nie jest konieczna, a przedłuża procedowanie wniosku
 • w części II.A wpisać dane dziecka
 • w części II.B wpisać dane własne
 • część III.A, III.B, III.C i III.D wypełnia kardiochirurg (majacy tytuł: dr n. med lub dr hab. n. med. lub prof)
 • część IV pozostaje niewypełniona (chyba że w cz. I.B zaznaczono pole 1.3)
 • część V wypełnia NFZ
 • w części VI należy wypisać wszystkie załączniki, w tym nagrania badań obrazowych. Załączniki muszą być w języku polskim (wymóg formalny). W nawiasie lub po przecinku należy podać ilość egzemplarzy i stron (np. Wypis z Kliniki Kardiologii Szpitala X w mieście Y z dnia 15.06.2021, 1 egzemplarz – 3 strony). Należy dołączyć także przetłumaczony kosztorys z wybranego ośrodka zagranicznego, co przyspiesza procedurę.
 • na końcu wniosek należy podpisać i opatrzyć datą i nazwą miejscowości
 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 Wypełniony wniosek można przesłać pocztą do Centrali NFZ, jednak najlepiej złożyć go osobiście przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00), prosząc przed złożeniem, by kompletność wniosku sprawdził pracownik Wydziału Leczenia Zagranicznego.
 

PROCEDOWANIE WNIOSKU:

✔️ Wniosek jest sprawdzany pod kątem formalnym przez NFZ, a kosztorys potwierdzany w danym ośrodku zagranicznym
✔️ Wniosek trafia do zaopiniowania do Konsultanta Krajowego ds Kardiochirurgii. Opiniowanie powinno trwać do 30 dni
✔️ NFZ ma 5 dni na przygotowanie stosownej decyzji administracyjnej.
 

Powodzenia!