KIEDY WARTO SKONSULTOWAĆ SIĘ Z KARDIOLOGIEM?

Poza oczywistymi sytuacjami, takimi jak pogorszenie samopoczucia czy okresowa kontrola w poradni, jest szereg decyzji, przed podjęciem których warto, choćby telefonicznie, poradzić się kardiologa. Oto przykłady:

➡️ podjęcie rehabilitacji/wyjazd na turnus rehabilitacyjny,
➡️ poddanie się planowym zabiegom chirurgicznym, także poważnym zabiegom stomatologicznym,
➡️ zapisanie dziecka do żłobka/przedszkola,
➡️ udział w zajęciach sportowych – tych w ramach w-f, jak i dodatkowych,
➡️ przekłucie uszu,
➡️ wykonanie tatuażu,
➡️ wprowadzenie nowej, restrykcyjnej diety (np. beztłuszczowa, wysokobiałkowa)
➡️ wprowadzenie suplementów diety,
➡️ wprowadzenie nowych leków przez lekarzy innej specjalizacji w związku z innym schorzeniem,
➡️ szczepienia dodatkowe (oraz te, które wypadają „blisko” zabiegów kardiologicznych i kardiochirurgicznych),
➡️ daleka podróż, w szczególności podróż samolotem lub podróż do innej strefy klimatycznej,
➡️ podjęcie niektórych aktywności, jak np. nurkowanie, wycieczki górskie.
 

Kiedy jeszcze? ZAWSZE, GDY MAMY WĄTPLIWOŚCI. Lepiej zapytać 10 razy za dużo, niż jeden raz za mało!