fundacja logo ostat


NIGDY NIE ZAPOMNIMY, ŻE PO DRUGIEJ STRONIE JEST CZŁOWIEK

„Najdroższa, najukochańsza, na zawsze… Dla dzieci z wadami serca blizna to normalność. Dla rodziców to symbol walki o życie prawdziwych bohaterów – ich dzieci. To trudne wspomnienia, emocje, strach. Nie jesteście sami. Jesteśmy tu dla Was.”

Co powinnam zabrać do szpitala?
Urodzę dziecko z WWS, jestem przerażona...
Wracamy do domu! Jestem szczęśliwa i…boję się.

GARŚĆ INFORMACJI NA NOWY ROK

Witajcie w Nowym Roku!
Życzymy Wam zdrowia i spokoju. Życzymy, by ten rok był dobry, lepszy od poprzedniego.
 
Przynosimy też garść informacji dla rodziców dzieci z wadami serca:
➡️ Przynajmniej do 31 marca został przedłużony stan zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022, Dz. U., poz. 2736). Oznacza to, że nad można skorzystać z przedłużenia orzeczenia o niepełnosprawności bez konieczności składania nowego wniosku (do 60 dni po odwołaniu stanu). W niektórych OPSach trzeba złożyć oświadczenie o chęci skorzystania z tzw. „ustawy covidowej” , wiele przedłuża jednak automatycznie wypłatę świadczeń i zasiłków.
➡️ Od dnia 1 stycznia wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i wynosi teraz 2458 zł. (Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2022, M.P. poz. 1070). Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulega zmianie i nadal wynosi 215,84. Waloryzacja wysokości zasiłku nastąpi w 2024 r. (waloryzacja co 3 lata).
➡️ Do końca czerwca można składać oświadczenia do dostawców energii elektrycznej o podwyższenie limitu energii w zamrożonej cenie. W przypadku rodzin, w których jest osoba (w tym dziecko) z orzeczeniem o niepełnosprawności limit może być zwiększony do 2600 kWh/rok. W przypadku takich przedsiębiorstw energetycznych jak np. Tauron czy Enea wystarczy wypełnić oświadczenie dostępne na stronach internetowej firmy i wysłać je na wskazany w oświadczeniu adres lub dostarczyć do punktu obsługi klienta. Dostawca może poprosić o kopię orzeczenia.
➡️ Zmieniły się zasady dot. ulgi rehabilitacyjnej. Ze względu na obniżenie kwoty wolnej od podatku z tej ulgi podatkowej może skorzystać osoba niepełnosprawna (lub osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną), jeśli jej dochód przekroczył w roku 2022 kwotę 30 tys. zł. Osoby o niższym rocznym dochodzie z ulgi nie skorzystają. Pozostałe zasady odliczenia pozostają bez zmian.
 
P.S. Dbajcie o siebie i dzieciaczki. Wirus RSV szaleje, grypa nie odpuszcza. Dla dzieci z wadami serca mogą stanowić one bardzo poważne zagrożenie.

WADY SERCA PŁODU. DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE" pod redakcją naukową prof. Marii Respondek-Liberskiej

„WADY SERCA PŁODU. DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE” pod redakcją naukową prof. Marii Respondek-Liberskiej to nowa, ważna pozycja, poświęcona wadom serca wykrytym u dzieci w okresie prenatalnym w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej w ICZMP w Łodzi. Uroczysty wieczór autorski odbył się 10.11.2022 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
 
W książce opisano ponad 30 historii, które miały różny przebieg, różne było postępowanie w okresie płodowym i po urodzeniu. Mają one jednak wspólny mianownik – pokazują, jak ważne w procesie leczenia wad serca jest wczesne rozpoznanie oraz współpraca lekarzy różnych specjalizacji: kardiologów prenatalnych, położników, neonatologów, kardiologów i kardiochirurgów. Są także dowodem na to, jak niebagatelna jest rola rodziców.
 
To książka dla lekarzy, studentów, ale także dla rodziców, spodziewających się dziecka z wadą serca. Tych, którzy mają mnóstwo pytań, którzy nie wiedzą, co ich może czekać i co ich może spotkać… Dla rodziców, którzy chcą świadomie i odpowiedzialnie podejść do nowej roli, jaka im przypadła – roli rodziców dzieci z WWS.

ULGA NA PRĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2023

Zgodnie z podpisaną 7 października Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku rząd zamroził ceny prądu w roku 2023 r. Oznacza to, że do ujętego w ustawie limitu 2,0 MWh na każde gospodarstwo domowe dostawca energii musi zastosować określone w ustawie ceny, nie wyższe niż w roku 2022. Limit ten został jednak zwiększony do 2,6 MWh dla gospodarstw domowych, w których jeden z członków posiada:
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia,
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 5 pkt 1, 1a i 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; dalej: Ustawa o rehabilitacji),
  • orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów (art. 62 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o rehabilitacji);
  • status osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 3 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji).
Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć do dnia 30.06.2023 r. stosowne oświadczenie u dostawcy energii (lub, w przypadku posiadania dwóch odrębnych umów, dwa oświadczenie: u sprzedawcy i dystrybutora energii). Konieczne może być dostarczenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
 Do jeszcze wyższego limitu – 3 MWh – zamrożono ceny energii dla rodzin wielodzietnych (posiadających troje i więcej dzieci) oraz rolników.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ!

nr konta:

24 1600 1462 1859 4752 8000 0001

CEL: darowizna

FUNDACJA NAJDROŻSZA BLIZNA

59-720 Raciborowice Górne

Raciborowice Górne 82